Kesebetler Gıda
Kesebetler Gıda
100%

Doğal Ortamlarında Yetişen, Bilinçsiz Zirai İlaçlama ve Gübre Kullanımı olmadan yetiştirilen Teknik Tarım İlkelerine bağlı olarak işlenen ürünlerimizin kalitesini tüm Dünya biliyor!

Kesebetler Gıda, Taze, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Ürünleri Sektöründe Tercih edilen, Uluslararası kimliğe sahip, konusunda yetkin bir Gıda Üreticisi olarak 1992 Yılından günümüze faaliyet göstermektedir. Anadolu’nun eşsiz klimasında yetişen, verimli arazilerinde ekilip biçilen ürünler tecrübe ve teknoloji’nin bileşiminden oluşan tekniklerlerle özenle seçilmekte, işlenerek değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Ürün gamımızda bulunan tüm ürünler, yetişme aşamasından itibaren takip edilmekte, uygun kriterlere sahip olan ürünler hasat edilerek sürekli güncellenen teknolojik üretim sistemlerimizde işlenmektedir.

Kesebetler Gıda, inovatif üretim teknikleri kullanırken, ürünlerin doğallığını bozmayan, hatta katkıda bulunarak geliştiren bir yöntem kullanır. Gıda ürünlerini bir sanayi ürününe dönüştürmeyen, geleneksel üretim anlayışının teknolojiyle yoğrulması anlayışından ödün vermeden gıdanın özniteliklerini koruyarak sunmayı hedeflemiştir.

En İyisini Veremezsen En İyisi Olamazsın. Bu Topraklar En İyisini Verirken En İyi Katkıyı Sunmalısın

Kesebetler Gıda Natürel Tarımı sadece bir Terminolojik Kavram olarak görmez. Kesbetler Gıda, Natürel Tarımın İnsan Sağlığı ve Dünyamızın Ekolojik Dengesi için ne kadar önemli bir anlam derinliğine sahip olduğunun bilinci içinde üretim faaliyetlerini sürdürür.

Hakkımızda...