Kesebetler Gıda
Kesebetler Gıda
100%

Müşteri Memnuniyeti En Önemli Hedefimiz. Asla Taviz Vermeyiz!

Vizyonumuz

Tarım sektörüne Alanımızda katma değer yaratmak, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir dinamik bir şirket olmaktır.

Misyonumuz

Sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak. Çözüm Ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmaktır.

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Üstün İş Ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde dürüst ve açık olmak.

Çevreye ve Topluma Saygı: Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.

Kaynak Yönetimi ve Verimlilik: Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak.

Katılımcı Yönetim Anlayışı: Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına katılımı en üst planda tutan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.

Takım Çalışması: Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak, Ben değil biz bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek.

Dürüstlük ve Şeffaflık, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik, Rekabet ve Adalet, Yaratıcılık ve Mükemmeliyet, Karşılıklı Saygı ve Sevgi, Üye ve Çalışanların Mutluluğu

İnsanın Değeri Paha biçilmezdir. Yapmış Olduğumuz Tüm Yatırımın Temelinde İnsan Sağlığına ve Varlığına verdiğimiz Değerin İzleri Bulunur.

Hakkımızda...